Yazıları

  • Kurtulacağız!

    Kurtulacağız!0

    İlerleme, gelişme, evrim, devrim dediğimiz tüm olumlu tarihsel atılımların hiçbirisinin; düşmanlıkla beslenen, hınçla büyüyen, savaş irini ile şişip kin ve kanla patlayan kötü insanlıktan gelmediğini hepimiz biliyoruz. Çocuklarımız da biliyor, bilecek…

    READ MORE