Süt Üreticisi Zorda

Süt Üreticisi Zorda

Hasan Macit yazdı:
“Türk hayvancılığının daha fazla batağa saplanmadan; acilen, Ulusal Süt Konseyi’nin yönetimindeki eksiklikler tamamlanıp toplanmalı çiğ sütün maliyet hesaplaması yapılarak referans fiyat ilan edilmeli. Bir litre Çiğ süt fiyatı ile en az 1,5 kg yem alınabilmelidir.”

Süt sektörü üçayak üzerinden işler. Birinci ayak süt üreticisi, ikinci ayak süt sanayicisi, üçüncü ayak tüketicidir. Bu ayaklardan biri işleyişini sağlıklı bir şekilde sürdüremez ise sektör çöker. Çöküşten sektör zarar gördüğü gibi, ülke ekonomisi zarar görür, halk sağlığı zarar görür.

Sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir işleyişini sağlamak için Ulusal Süt Konseyi kuruldu.

Ulusal Süt Konseyi; süt üreticilerinin, süt sanayicilerin ve tüketicilerin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler, süt ile ilgili çalışmalar yapan araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir tüzel kişiliktir.

Ulusal Süt Konseyi; süt sektörü ile ilgili araştırma, geliştirme çalışmaları yaparak tespitlerini ilgili kuruluşlarla paylaşarak uygulanacak politikaların belirlenmesine katkı sağlar.

                                                          ***

Ulusal Süt Konseyi, Çiğ sütün üretimindeki girdileri ve üreticinin emeğini, pazar koşullarını araştırarak, bir litre sütün maliyetini tespit eder. Tespit ettiği fiyatı “referans fiyat” olarak ilan eder.

Üretici ve sanayici belirlenen referans fiyat üzerinden alım satım sözleşmesi yaparak, ticaretlerini yaptıkları sözleşme koşullarında sürdürürler.

Bu düzenleme ile hedeflenen, süt üreticisi ve süt sanayicisi zarar etmeden üretimlerini sürdürebilmelerini, tüketici de süt ürünlerine kolay ulaşabilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda, süt fiyatlarındaki karmaşayı önlemek, süt üreticisini piyasa koşullarında korunması hedeflenmişti.

                                                       ***

Ulusal Süt Konseyi, kuruluş yönetmeliğinde belirlenen çalışmalarını sürdürürken, AKP İktidarı kuruluş yönetmeliğinde değişiklikler yaparak yetkilerini budamış adeta konseyin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kuruluş konumuna getirmiştir.

En önemli değişiklik; Konseyin ilk kuruluş yönetmeliği, 31 Ocak 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile çiğ süt referans fiyat açıklama özgürlüğü elinden alınarak “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin” görüşünün alınması koşulu getirildi.

Bu değişiklikle AKP İktidarı tercihini sermayeden yana kullandı. AKP enflasyonun sorumlusunu buldu.

Çiğ süt fiyatı!

Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatını, 15 Kasım 2019’dan Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere litre başına 2,3 TL olarak ilan etmişti.

Üretici ile sanayici, ilan edilen 2,3 TL’den satış sözleşmesi yaparak anlaştılar. Yaklaşık bir yıldır, süt üreticisi ürettiği sütü aynı fiyata satmaktadır.

Süt üreticisine bir darbe de desteklemeden geldi. Çiğ sütün destekleme miktarı litreye 25 kuruş idi. Yerel seçimler geçince 25 kuruş olan destek miktarı 10 kuruşa indirildi.

Satış sözleşmesi yapıldığı tarihten buyana süt üretiminde kullanılan girdilerin (yem fiyatları, elektrik, ilaç vb.) fiyatları katlanarak arttığı için üretici zarar etmeye başladı.

Süt üreticisi, üretimini sürdüremez duruma geldi.

                                               ***

AKP İktidarının getirdiği düzenlemeler sonucu, çiğ süt fiyatı sabit kalırken girdilerin fiyat artışları serbest.

Süt üreticisi mağdur!

Süt sanayicileri, maliyet artışlarını ürünlere yansıtmakta ve istediği fiyata ürünlerini pazarlayabilmektedir. 

Süt ürünleri tüketicisi mağdur!

Bu durumda süt üreten çiftçinin de tüketicinin de aleyhinedir.

                                             ***

Türk hayvancılığının daha fazla batağa saplanmadan; acilen, Ulusal Süt Konseyi’nin yönetimindeki eksiklikler tamamlanıp toplanmalı çiğ sütün maliyet hesaplaması yapılarak referans fiyat ilan edilmeli. Bir litre Çiğ süt fiyatı ile en az 1,5 kg yem alınabilmelidir.

Konseyin referans fiyat açıklamasında “gıda komitesinin” görüş alınması zorunluluğu kaldırılmalı, konsey özgürce karar alabilmelidir.

Çiğ süt desteklemesi de artırılmalıdır.

hasanmacit@gmail.com

Diğer Yazılar