Ulusal Süt Konseyinde Neler Oluyor ?

Ulusal Süt Konseyinde Neler Oluyor ?

Hasan Macit yazdı:
“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, konseyin olağan genel kurulunu erteleyebilmesi, olağanüstü toplantıya çağırabilmesi, idari ve mali yönden denetleyebilmesi, konseyin demokratik olarak karar almasını, özgür çalışmasını engellemektedir.”

Süt sektörünü düzenlemesi ve Türk hayvancılığın gelişmesine katkı sunacak çalışmaları yapması için, büyük umutlarla kurulan “Ulusal Süt Konseyi” uygulamada umutsuzluğa yol açtı.

Süt üreticisi Ulusal Süt Konseyi’nden umudunu kesti.

Ulusal Süt Konseyi’nin kuruluş yönetmeliğine göre, süt sektörünün tüm paydaşları eşit olarak temsil ediliyordu.  

Konseyin kuruluşundan sonra değişik tarihlerde çıkarılan yönetmeliklerle amacından saptırıldı. Konsey özgür çalışmaz ve aldığı kararları uygulayamaz duruma getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, konseyin olağan genel kurulunu erteleyebilmesi, olağanüstü toplantıya çağırabilmesi, idari ve mali yönden denetleyebilmesi, konseyin demokratik olarak karar almasını, özgür çalışmasını engellemektedir.

Konsey yönetim kurulu üyeleri, temsil ettikleri gruplarca seçilerek gelirken bakanlığın doğrudan yönetime atama yapması, bakanlığın konseyi doğrudan kontrol etme isteğidir.

                                                  ***

Ulusal Süt Konsey’i dört alt gruptan oluşmaktadır. Süt Üreticileri, Süt Sanayicileri, Araştırma Kurumları (meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları), Kamu kurumları.

Konsey yönetimi;

Üretici Alt Grubu (Yönetime üç kişi seçer.)

Sanayici Alt Grubu: (Yönetime üç kişi seçer.)

Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu: (Yönetime üç kişi seçer.)

Kamu Alt Grubu: (Yönetime üç kişi atanır.)

Yönetim Kurulu, on iki üyeden oluşur. Görünürde tüm kesimler temsil edilmektedir.

Üretici Alt Grubu temsilcilerinin seçtiği üç üyeden biri bir yıl önce üyelikten düştüğü halde yerine bir yıldır temsilci seçilmemiştir.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Genel Başkanı Kamil Özcan‘da on maddelik gerekçe ile özetleyip, “…..temsilcisi olduğum üretici grubuna ve sektöre yarar sağlama imkanım ortadan kalkmıştır” açıklaması ile yönetimden istifa etmiştir. Bu onurlu duruşundan dolayı Kamil Özcan’ı kutluyorum.

Üretici Alt Grubu’nun tek temsilcisi kaldığı konsey yönetiminin yasallığı da tartışılır duruma gelmiştir.

                                                              ***

Kuruluş yapısı gereği üretici, sanayici, üniversite, sivil toplum örgütleri ve kamu temsilcilerinin oluşturduğu konsey, gerçekçi tüm paydaşların kabul ettiği çiğ süt fiyatını “Gıda Komitesi” uygun bulmaz ise açıklayamamaktadır. Ancak gıda “Gıda Komitesi” uygun görürse uygulamaya girebilmektedir.

Bağımsız çalışması gereken Ulusal Süt Konseyi bakanlığa bağlı bir kurum durumuna gelmiştir.

Konsey sektörün sorunlarını çözmek yerine içinden çıkılmaz noktaya götürmektedir. Süt sektörünün tüm paydaşları durumdan rahatsızdır.

Ulusal Süt Konseyi’nin üzerinden bakanlık ve “Gıda Komitesi” (AKP iktidarı) elini çekmeli, özgür çalışması sağlanmalıdır. Bu yapılamıyorsa Ulusal Süt Konseyi kapatılmalıdır.

hasanmacit@gmail.com

Diğer Yazılar