Telgrafhane / Emeğin yanında, Aydınlanmanın izinde

lll. Tarım Şûrası

2004 yılında, tarımla ilgili kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin geniş katılımıyla Tarım Şûrası yapılmış, sektörle ilgili önemli kararlar alınmıştı.

Alınan kararların önemli bir bölümü ya uygulanmadı, ya da uygulanıyormuş gibi yapıldı. Uygulanmadığı için sonuç ortada…

Çiftçi perişan…

Gıda maddeleri ateş pahası…

İthal etmediğimiz tarım ürünü yok gibi…

                                                                         ***

2004 yılında çıkarılan Tarım Şûra yönetmeliği, 2012 yılında değiştirildi. Değiştirilen yönetmelik uygulanamadan 2019 tarihinde yeniden değiştirildi.

2004 yılı Tarım Şûra yönetmeliği, sektör paydaşlarının tamamının katılımını öngörürken, 2019 yönetmeliğinde katılımın kısıtlandığı görülmektedir.

Değiştirilen yeni Tarım Şûra yönetmeliğine göre, lll. Tarım Şûrası 17 temmuz 2019 tarihinde başladı. Çalışmalarına üç ay devam edecek.

                                                           ***

lll.Tarım Şûrası’nı yönetecek olan Yürütme Kurulu yedi kişiden oluşmakta.

2004 yılı Tarım Şûra yönetmeliğine göre, Yürütme Kuruluna Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinden, profesör ünvanlı iki üye katılırken, 2019 yönetmeliğinde kaldırılmıştır.

Tarım Şûrasını yönetecek yedi kişilik kurul üyeleri içinde sadece iki kişi Ziraat Fakültesi mezunudur. Çoğunluğun öğrenim dalları hukuk, işletme gibi tarım ile ilgisi bulunmayan uzmanlık alanları olması dikkati çekmekte.

Ayrıca, yedi kişilik Yürütme Kurulundaki dört üyenin AKP de aktif yöneticilik yaptıkları, özgeçmişlerinde belirtilmiştir.

2019 Tarım Şûrası Yürütme Kurulu adeta AKP yürütme kuruluna dönüşmüş durumda.

Şûrada, 21 farklı çalışma grubu oluşturulmuş. Çalışma grupları sektörün tüm detayları ile inceleyip, tartışıp, önerileri değerlendirip sektör raporu oluşturulacak.

İlgi duyan vatandaşların düşüncelerini, önerilerini internet ortamında bildirme olanağı da bulunmakta. Önerileriniz sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sunacak, katılımı artıracaktır.  Umarım öneriler dikkate alınır.

                                                                               ***

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli III. Tarım ve Orman Şûrası tanıtım toplantısında, Türkiye tarımının ve ormancılığının bu günkü durumunu ve gelecek ile ilgili ereklerini, dosyalardaki rakamlarla açıkladı.

Tarımımız, Sayın bakanın açıkladığı gibi ise, üreticinin yaşadığı sıkıntılar niye?

Kendi coğrafyamızda yetiştirilebilen ürünler neden ithal edilmekte?

Bakan Pakdemirli “Ülkemizde, halen 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta, 14,6 milyon hektar alanda ise meralardan faydalanmaktayız” dedi.

 “14,6 milyon hektar meralardan yararlanıyoruz.” derken imar barışı ve çılgınca yapılan inşaatlar sonucu meralarımız ne kadar azaldı? Tespitleri var mı?

“Atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.” Açıklaması ile atıl alanlar nerelerdir? Neden atıl durumdadır?

Sayın bakan “2019 yılında, üreticilerimize sağlanacak tarımsal desteği, 16,1 milyar lira olarak belirledik. Bunun da 12 milyar lirasını üreticimize ve çiftçimize ödedik” derken, ödenen desteklerin 2018 yılına ait olduğu, 2019 yılı tarımsal desteklemelerin henüz açıklanmadığını da vurgulamak gerekir.

Bakan Pakdemirli, “önümüzdeki 3 aylık süreçte; dinleyeceğiz, tartışacağız, istişare edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya getireceğiz. Eksisiyle artısıyla mevcut durumumuzu göreceğiz. www.tarimormansurasi.gov.tr adresli web sitemizde oluşturduğumuz “Görüşünü Bildir” sayfası sayesinde,  tüm vatandaşlarımız, görüşlerini ve projelerini özgür bir şekilde bizimle paylaşabilecekler. Ayrıca, 1,6 milyon çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına da, sms kanalıyla ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. En yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak.” dedi.

Ümit ederiz ki, sayın bakanın dediği gibi olur. Yönetmelikle, akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin katılım kısıtlılığının eksikliği giderilir. Herkesin düşünce ve önerisi değerlendirilir.

lll. Tarım Şûrası, Türk Tarım sektörünün sorunlarını çözüme ulaştıran bir etkinlik olmasını dileriz.

hasanmacit@gmail.com

Exit mobile version