Başlarken…

Başlarken…

İnsan olanın mücadelesi; herkesin yeterli gıdayı aldığı hiç kimsenin aç açık yatağına girmediği, karnı tok sırtı pek insanların yaşadığı bir dünya yaratmak olmalı.

Sevgili okurlar,

Bu köşede sizlerle birlikte olacağız.

Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri birlikte takip edip değerlendireceğiz. Tespit ettiğimiz sorunlar için, birlikte çözüm yolları üretmeye çalışacağız.

Güzellikleri, sevinçleri birlikte yaşayıp, paylaşacağız. Ki, insanlar için iyi güzel olan her şey çoğalsın diye!

Üzüntü ve acıları paylaşacağız. Ki, acılar, üzüntüler azalsın yok olsun, bir daha yaşanmasın diye!

                                                                         ***

Dünyada insan nüfusu hızla artmaktadır. Nüfus artış oranına paralel olarak gıda tüketimi de artmaktadır. Gıda tüketimi arttıkça gıdaya ulaşım zorlaşmakta, en çok da yoksul kesimleri etkilemektedir.

Dünyada yeterli gıda alamadıkları için, açlıktan ölenlerin ve ölüm sınırında olanların sayıları milyonları bulmaktadır.

Çeşitli konularla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, tespit edilen veriler(raporlar, istatistikler), değişik kaynaklara göre değişim göstermekte ise de rakamlar birbirine çok yakın çıkmaktadır.

Örneğin; dünyada günlük açlıktan ölen insan sayısı, ortalama olarak 24 bin kişidir.

“Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre, insanlar arası denge o kadar çok bozulmuş ki, her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölürken, 2,5 saniyede bir insan tokluktan ölmekte.

Dünyada ortalama 830 milyon kişi aç olarak yatağa girmektedir. İki milyar kişi yoksulluk sınırındadır.

İnsan olanın mücadelesi; herkesin yeterli gıdayı aldığı hiç kimsenin aç açık yatağına girmediği, karnı tok sırtı pek insanların yaşadığı bir dünya yaratmak olmalı.

                                                            ***

İnsanların tükettiği gıda maddeleri tarımsal ve hayvansal ürünlerden temin edilmektedir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin yeterince üretilmesi gıdaya ulaşımı kolaylaştırır. Üretimin yeterli olmadığı durumlarda ise gıdaya ulaşım zorlaşmakta ve pahalılaşmaktadır.

Türkiye’de gıda fiyatlarının yükselmesinin gerçek nedeninin yeterli üretim yapılamamasından kaynaklanmaktadır.

Doğa; doğa olayları ve insanların para kazanma hırsı sonucu kirletilmekte, yok edilmektedir. Doğanın dengesinin bozulması nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretim de azalmaktadır.

İnsanın günlük yaşamında kullandığı bütün araç gereçler önemlidir. Bazıları yaşam kalitesini ve rahatını artırırken bazıları da yaşamsaldır.

Gıda maddeleri insan için yaşamsal olanlardır. Yeterli beslenemediği durumlarda sağlık sorunları baş gösterir, hatta ölümle sonuçlanır.

Biz; öncelikle insan yaşamının devamını etkileyen yediği içtiği gıda konuları ile ilgili yapılan yanlış ve doğruları değerlendirip daha doğru olan politikaları bulmaya çalışacağız. Elbette güncel önemli konuları da irdeleyeceğiz. Ama asıl konumuz tarım ve hayvancılık olacak.

Tarım ve hayvancılık üretimi, üretilenlerin değerlendirmesi ile ilgili, dünyadaki uygulamalardan yola çıkılarak ülkemizde neler yapabiliriz?

Ülkemize has, ulusal üretim projelerini bulmaya çalışacağız.

Diğer Yazılar