All Posts

  • İki Farklı Yazar, İki Farklı Ankara

   İki Farklı Yazar, İki Farklı Ankara0

   Süleyman Kalman yazdı:
   “Yakup Kadri Ankara’nın istikbali konusunda ne denli hayalperest ve iyimser ise onun “şarabı ve kadını” çok sevdiğini söylediği arkadaşı Ankara Sürgünü Refik Halid Karay’da o denli gerçekçi, açıksözlü ve karamsardır.”

   READ MORE
  • Gerçekle Yüzleşme İstiyorsanız!..

   Gerçekle Yüzleşme İstiyorsanız!..0

   Yüksel Işık yazdı:
   “Memlekette olup bitenleri, bütün çıplaklığıyla öğrenmenin tek yolu, “yeni tip gazetecilik” olarak da adlandırılabilecek “yurttaş gazeteciliği”ni takip etmekten geçiyor.”

   READ MORE
  • Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Bu Sınavı da Başardı; Ya Öğretim Üyeleri?

   Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Bu Sınavı da Başardı; Ya Öğretim Üyeleri?0

   Günay Güner yazdı:
   ” Boğaziçi Üniversitesi’nin geçmişi, ulusal ve aydınlanma duyarlıklarımız yönünden pek parlak değildir. Bilimdışı birçok işi vardır. Nasıl mı? Daha başlığı belirlenirken hüküm verilmiş, Ermeni soykırımı “sempozyumları”, kitapları orada yapılır, yayımlanır. Cemaatler, tarikatlar, türban… insanı özgür kılar, yollu incilerin kalemşorları Boğaziçi Üniversitesi’ndedir. Köy enstitüleri Naziliktir, faşistliktir, gibi aymazca savları ortaya atanlar Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir. Yetmedi dinci faşizmin de destekçisi olmuşlardır. “

   READ MORE
  • Cep Sesiletiriyle (Telefonu) Bütünleşmiş Mobil Mikroskop

   Cep Sesiletiriyle (Telefonu) Bütünleşmiş Mobil Mikroskop0

   Hasan Macit yazdı:
   “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Nano Teknoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Çiçek ve Doç. Nurettin Körözlü’nün, özel sektör işbirliği ile cep sesiletiri (telefonuna) bütünleşmiş (entegre) mobil mikroskop geliştirdiklerini, geliştirilen sistemin MAKÜ Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi’ndeki laboratuvar ve veri merkeziyle bütünleştirildiğini (entegre) öğrendim.”

   READ MORE
  • Sosyalizm ve demokrasi

   Sosyalizm ve demokrasi0

   Doğan Ergenç yazdı:
   “Sosyalistler ifade özgürlüğü, proletarya diktatörlüğü, liberal demokrasi, insan hakları, çok partili düzen gibi başlıklar üzerine “aman bana ‘liberal’ derler” korkusuna kapılmadan tartışmalıdır. Örneğin; “proletarya diktatörlüğü” dönemi illa tek partili olur başka türlüsü olmaz” demek ne kadar mümkündür? “

   READ MORE
  • Kaba Materyalizm ve Bilimsel Materyalizm

   Kaba Materyalizm ve Bilimsel Materyalizm0

   Erdem Yaşar yazdı:
   “Marksist materyalizm, Darwinci düşünceden ve onun açtığı perspektiften etkilenerek toplumsal düzenin evrimini incelemeye çalışmıştır. Ancak bu etkileşim onun bütün görüşlerini kabul etmeye varacak kadar ileri gitmemiştir.”

   READ MORE